Parish Calendar Homepage

May 22 | 6:34 PM
 • Mass

  May 22 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • May 23 | 6:34 PM
 • 8:00 Mass

  May 23 | 8:00 AM  8:00 am - 8:45 am

 • May 24 | 6:34 PM
 • Mass

  May 24 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • Graveside service Eugene Coughlin-St. Patricks

  May 24 | 11:00 AM  11:00 am - 11:30 am

 • Athletic awards

  May 24 | 5:30 PM  5:30 pm - 8:30 pm

 • May 25 | 6:34 PM
 • Bridal Shower Parish Hall Schmitt

  May 25 | 9:00 AM  9:00 am - 4:00 pm

 • Confessions

  May 25 | 3:00 PM  3:00 pm - 3:45 pm

 • Mass

  May 25 | 4:00 PM  4:00 pm - 5:00 pm

 • May 26 | 6:34 PM
 • Mass

  May 26 | 7:00 AM  7:00 am - 8:00 am

 • Mass

  May 26 | 11:00 AM  11:00 am - 12:00 pm

 • May 27 | 6:34 PM
 • Mass

  May 27 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • May 28 | 6:34 PM
 • Communion Service

  May 28 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • May 29 | 6:34 PM
 • Mass

  May 29 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • May 30 | 6:34 PM
 • 8:00 Mass

  May 30 | 8:00 AM  8:00 am - 8:45 am

 • May 31 | 6:34 PM
 • Mass

  May 31 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • Rummage Sale

  May 31 | 8:00 AM  8:00 am - 4:00 pm

 • Jun 1 | 6:34 PM
 • Food Pantry

  Jun 1 | 12:00 AM

 • Rummage Sale

  Jun 1 | 8:00 AM  8:00 am - 4:00 pm

 • Confessions

  Jun 1 | 3:00 PM  3:00 pm - 3:45 pm

 • Mass

  Jun 1 | 4:00 PM  4:00 pm - 5:00 pm

 • Jun 2 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 2 | 7:00 AM  7:00 am - 8:00 am

 • Mass

  Jun 2 | 11:00 AM  11:00 am - 12:00 pm

 • Lamb-Parish Hall

  Jun 2 | 12:00 PM  12:00 pm - 5:00 pm

 • Jun 3 | 6:34 PM
 • Cindy Vacation

  Jun 3 | 12:00 AM  12:00 am - Jun 8 | 12:00 AM  12:00 am

 • Mass

  Jun 3 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • Cindy Vacation

  Jun 3 | 12:00 AM  12:00 am - Jun 8 | 12:00 AM  12:00 am

 • Jun 4 | 6:34 PM
 • Communion Service

  Jun 4 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • Cindy Vacation

  Jun 3 | 12:00 AM  12:00 am - Jun 8 | 12:00 AM  12:00 am

 • Jun 5 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 5 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • Chosen series in Parish Hall

  Jun 5 | 6:30 PM  6:30 pm - 7:30 pm

 • Cindy Vacation

  Jun 3 | 12:00 AM  12:00 am - Jun 8 | 12:00 AM  12:00 am

 • Jun 6 | 6:34 PM
 • 8:00 Mass

  Jun 6 | 8:00 AM  8:00 am - 8:45 am

 • Cindy Vacation

  Jun 3 | 12:00 AM  12:00 am - Jun 8 | 12:00 AM  12:00 am

 • Jun 7 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 7 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • First Friday Adoration

  Jun 7 | 8:30 AM  8:30 am - 2:45 pm

 • Cindy Vacation

  Jun 3 | 12:00 AM  12:00 am - Jun 8 | 12:00 AM  12:00 am

 • Jun 8 | 6:34 PM
 • Parish Hall rented-Spears wedding

  Jun 8 | 8:00 AM  8:00 am - 2:00 pm

 • Samantha Spears Wedding 1:00

  Jun 8 | 1:00 PM  1:00 pm - 2:30 pm

 • Confessions

  Jun 8 | 3:00 PM  3:00 pm - 3:45 pm

 • Mass

  Jun 8 | 4:00 PM  4:00 pm - 5:00 pm

 • Jun 9 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 9 | 7:00 AM  7:00 am - 8:00 am

 • Mass

  Jun 9 | 11:00 AM  11:00 am - 12:00 pm

 • Jun 10 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 10 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • Jun 11 | 6:34 PM
 • Communion Service

  Jun 11 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • Knights of Columbus Meeting at Harrison Hall

  Jun 11 | 7:00 PM  7:00 pm - 8:00 pm

 • Jun 12 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 12 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • Men's Club

  Jun 12 | 6:30 PM  6:30 pm - 7:30 pm

 • Jun 13 | 6:34 PM
 • 8:00 Mass

  Jun 13 | 8:00 AM  8:00 am - 8:45 am

 • Jun 14 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 14 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • Jun 15 | 6:34 PM
 • St. Mary's Day - Carnival & Band

  Jun 15 | 11:00 AM  11:00 am - 10:00 pm

 • Confessions

  Jun 15 | 3:00 PM  3:00 pm - 3:45 pm

 • Mass

  Jun 15 | 4:00 PM  4:00 pm - 5:00 pm

 • Jun 16 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 16 | 7:00 AM  7:00 am - 8:00 am

 • Mass

  Jun 16 | 11:00 AM  11:00 am - 12:00 pm

 • Jun 17 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 17 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • Jun 18 | 6:34 PM
 • Communion Service

  Jun 18 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am

 • Jun 19 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 19 | 8:00 AM  8:00 am - 9:00 am

 • Chosen Series - Parish Hall

  Jun 19 | 6:30 PM  6:30 pm - 7:30 pm

 • Jun 20 | 6:34 PM
 • 8:00 Mass

  Jun 20 | 8:00 AM  8:00 am - 8:45 am

 • Jun 21 | 6:34 PM
 • Mass

  Jun 21 | 8:00 AM  8:00 am - 8:30 am